สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
 ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง       ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น        อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์       HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง       เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”       กิจกรรมปรับทักษะภาษาอังกฤษสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์       เสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       กิจกรรม “ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันมาฆบูชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์”       ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       วิทยาการจัดการวิชาการ 2019      
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  359
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,480
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,100
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,033
  IP :  54.82.99.169
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

       ประชาสัมพันธ์
เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda” (อ่าน : 27)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อ่าน : 29)
วิทยาการจัดการวิชาการ 2019  (อ่าน : 36)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม (อ่าน : 24)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม จังหวัดพิจิตร (อ่าน : 20)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  (อ่าน : 56)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบแฟ้มสะสมผลงาน) (อ่าน : 42)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ จ.อุทัยธานี  (อ่าน : 36)
พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ๓๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน : 31)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี (อ่าน : 51)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ) (อ่าน : 71)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม อ.ตาคลี (อ่าน : 70)
 
       กิจกรรม
ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง (อ่าน : 2)
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  (อ่าน : 2)
อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ (อ่าน : 2)
HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง (อ่าน : 2)
กิจกรรมปรับทักษะภาษาอังกฤษสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (อ่าน : 28)
เสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (อ่าน : 30)
กิจกรรม “ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันมาฆบูชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์” (อ่าน : 40)
กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดการวิเคราะห์ยุค 4.0 (อ่าน : 31)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย (อ่าน : 23)
Marketing Plan Contest โครงการ 11.0 by A.P. Honda (อ่าน : 32)
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ (อ่าน : 64)
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (อ่าน : 77)
 
       การวิจัย/บริการวิชาการ/ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี (อ่าน : 342)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย ๔.๐ (อ่าน : 301)
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 423)
เชิญส่งหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในกลุ่มความหลายทางชีวภาพ (อ่าน : 363)
เชิญเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย” (อ่าน : 318)
 
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”
ดูรายการทั้งหมด