สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561       พิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๑       การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2561       ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ       พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        การสร้างความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิตอล       ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560       แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น       กิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา“       นิเทศวาไรตี้ “ผู้สาวกำข้าว ผู้บ่าวกำเคียว“     
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  92
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,167
  เยี่ยมชมปีนี้ :  18,054
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  46,888
  IP :  54.198.164.83
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

       ประชาสัมพันธ์
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (อ่าน : 8)
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน : 12)
ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 14)
พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อ่าน : 17)
แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น (อ่าน : 21)
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561 (อ่าน : 52)
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ Portfolio 1/2  (อ่าน : 56)
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (อ่าน : 69)
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  (อ่าน : 63)
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  (อ่าน : 60)
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา (อ่าน : 63)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน“ (อ่าน : 65)
 
       กิจกรรม
พิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๑ (อ่าน : 9)
การสร้างความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิตอล (อ่าน : 19)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 23)
กิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา“ (อ่าน : 25)
นิเทศวาไรตี้ “ผู้สาวกำข้าว ผู้บ่าวกำเคียว“ (อ่าน : 32)
โครงการอบรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ (อ่าน : 31)
อบรมนักบัญชียุคดิจิตอล (อ่าน : 36)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีกับการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจในยุคดิจิตอล“ (อ่าน : 52)
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการศึกษาดูงาน (อ่าน : 69)
Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda (อ่าน : 91)
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 100)
พิธีทำบุญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 78)
 
       การวิจัย/บริการวิชาการ/ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี (อ่าน : 98)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย ๔.๐ (อ่าน : 96)
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 228)
เชิญส่งหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในกลุ่มความหลายทางชีวภาพ (อ่าน : 190)
เชิญเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย” (อ่าน : 129)
 


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

พิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๑

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดูรายการทั้งหมด