สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
 คนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์       ภาษีกับผู้ประกอบการ TAX for Entrepreneur       Marketing Plan Contest โครงการ 11/2018 by A.P. Honda       Nited Voice Out รู้จักตน ค้นพบทุกสิ่ง       Management Science Red Carpet 2018       ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน       ายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม        นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับบัตรนักศึกษา       การแข่งขันกีฬา E - Sport       ฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  150
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,194
  เยี่ยมชมปีนี้ :  68,893
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  97,725
  IP :  54.224.150.24
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

       ประชาสัมพันธ์
คนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์ (อ่าน : 9)
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (อ่าน : 33)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับบัตรนักศึกษา (อ่าน : 31)
การแข่งขันกีฬา E - Sport (อ่าน : 43)
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ (อ่าน : 49)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัทพัฒนาการศึกษาจีน-ไทย จำกัด ฝูเจี้ยน (อ่าน : 64)
พืธีมอบทุนคุวานันท์ (อ่าน : 63)
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน : 112)
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน : 78)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงอิสระ 5/1) (อ่าน : 99)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2561 (อ่าน : 97)
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน : 113)
 
       กิจกรรม
ภาษีกับผู้ประกอบการ TAX for Entrepreneur (อ่าน : 7)
Marketing Plan Contest โครงการ 11/2018 by A.P. Honda (อ่าน : 16)
Nited Voice Out รู้จักตน ค้นพบทุกสิ่ง (อ่าน : 15)
Management Science Red Carpet 2018 (อ่าน : 17)
การประกวด ดาว-เดือน-ดาวเทียม คณะวิทยาการจัดการ ...
ายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (อ่าน : 25)
ฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ่าน : 47)
กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2561 (อ่าน : 62)
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองแบบไทยเท่ รีวิว Google Local Guide สนั่นออนไลน์ (อ่าน : 56)
ตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ (อ่าน : 75)
อบรมคุณธรรมจริยธรรม (อ่าน : 53)
เราทำความดี ด้วยหัวใจ ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า (อ่าน : 47)
ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า (อ่าน : 43)
 
       การวิจัย/บริการวิชาการ/ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี (อ่าน : 199)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย ๔.๐ (อ่าน : 199)
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 322)
เชิญส่งหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในกลุ่มความหลายทางชีวภาพ (อ่าน : 259)
เชิญเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย” (อ่าน : 215)
 
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์

Marketing Plan Contest โครงการ 11/2018 by A.P. Honda

Nited Voice Out รู้จักตน ค้นพบทุกสิ่ง

Management Science Red Carpet 2018

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูรายการทั้งหมด