สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
 กิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา“       นิเทศวาไรตี้ “ผู้สาวกำข้าว ผู้บ่าวกำเคียว“       โครงการอบรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ       อบรมนักบัญชียุคดิจิตอล       การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561       การสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ Portfolio 1/2        การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีกับการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจในยุคดิจิตอล“       การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑       สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการศึกษาดูงาน       พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์      
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  33
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,032
  เยี่ยมชมปีนี้ :  12,645
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  41,490
  IP :  54.224.117.28
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

       ประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561 (อ่าน : 34)
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ Portfolio 1/2  (อ่าน : 34)
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (อ่าน : 52)
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  (อ่าน : 46)
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  (อ่าน : 49)
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา (อ่าน : 51)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน“ (อ่าน : 54)
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนร่องตาที จ.อุทัยธานี (อ่าน : 51)
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนโกรกพระ (อ่าน : 51)
การประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารการสอน (อ่าน : 52)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน : 51)
ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน : 53)
 
       กิจกรรม
กิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา“ (อ่าน : 4)
นิเทศวาไรตี้ “ผู้สาวกำข้าว ผู้บ่าวกำเคียว“ (อ่าน : 10)
โครงการอบรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ (อ่าน : 14)
อบรมนักบัญชียุคดิจิตอล (อ่าน : 19)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีกับการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจในยุคดิจิตอล“ (อ่าน : 39)
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการศึกษาดูงาน (อ่าน : 57)
Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda (อ่าน : 71)
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 85)
พิธีทำบุญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 72)
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 7 สาขาวิชา (อ่าน : 94)
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (อ่าน : 76)
การสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับอนาคตด้วยโปรแกรม Sketchup (อ่าน : 75)
 
       การวิจัย/บริการวิชาการ/ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี (อ่าน : 85)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย ๔.๐ (อ่าน : 85)
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 219)
เชิญส่งหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในกลุ่มความหลายทางชีวภาพ (อ่าน : 184)
เชิญเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย” (อ่าน : 116)
 


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

กิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา“

นิเทศวาไรตี้ “ผู้สาวกำข้าว ผู้บ่าวกำเคียว“

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

อบรมนักบัญชียุคดิจิตอล

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561
ดูรายการทั้งหมด