สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์        นะแนวการศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา       การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน“       แนะแนวการศึกษาโรงเรียนร่องตาที จ.อุทัยธานี       แนะแนวการศึกษาโรงเรียนโกรกพระ       การประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารการสอน       การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ       ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 1/2561       การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ และประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2561       การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018     
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  315
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,112
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,358
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  35,203
  IP :  54.90.202.184
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

       ประชาสัมพันธ์
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  (อ่าน : 4)
นะแนวการศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา (อ่าน : 4)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน“ (อ่าน : 14)
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนร่องตาที จ.อุทัยธานี (อ่าน : 14)
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนโกรกพระ (อ่าน : 14)
การประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารการสอน (อ่าน : 18)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน : 18)
ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน : 18)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ และประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน : 12)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 (อ่าน : 22)
โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน (อ่าน : 43)
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย (อ่าน : 41)
 
       กิจกรรม
Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda (อ่าน : 34)
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 45)
พิธีทำบุญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 41)
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 7 สาขาวิชา (อ่าน : 50)
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (อ่าน : 38)
การสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับอนาคตด้วยโปรแกรม Sketchup (อ่าน : 35)
เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (อ่าน : 39)
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย (อ่าน : 49)
การประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560 (อ่าน : 71)
การผลิตสื่อโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ Creative of Love พักหัวใจ...ไปครีเอท ซีซั่น 2 (อ่าน : 57)
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา (อ่าน : 47)
เพลงใบไม้ของนางสาวส้มเช้า (อ่าน : 59)
 
       การวิจัย/บริการวิชาการ/ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี (อ่าน : 57)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย ๔.๐ (อ่าน : 54)
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 190)
เชิญส่งหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในกลุ่มความหลายทางชีวภาพ (อ่าน : 138)
เชิญเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย” (อ่าน : 88)
 


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

นะแนวการศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน“

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนร่องตาที จ.อุทัยธานี

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนโกรกพระ
ดูรายการทั้งหมด