สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้“       กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562       การสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะครู ณ Loi Tai Leng National High School รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์       บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)       อบรมการพัฒนาการเขียน มคอ.       อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา “การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคสังคมออนไลน์“       กิจกรรม “ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ“       พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)       เสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี       สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562     
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  189
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,740
  เยี่ยมชมปีนี้ :  49,185
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  166,110
  IP :  3.87.147.184
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

       ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 (อ่าน : 4)
การสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะครู ณ Loi Tai Leng National High School รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ (อ่าน : 8)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน) (อ่าน : 23)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (อ่าน : 35)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบโควต้า) (อ่าน : 31)
พิธีรดน้ำดำหัว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  (อ่าน : 38)
เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงาน “สหกิจศึกษาดีเด่น“ (อ่าน : 35)
พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน : 43)
การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน : 43)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อ่าน : 52)
เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda” (อ่าน : 81)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อ่าน : 126)
 
       กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้“ (อ่าน : 5)
อบรมการพัฒนาการเขียน มคอ. (อ่าน : 23)
อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา “การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคสังคมออนไลน์“ (อ่าน : 25)
กิจกรรม “ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ“ (อ่าน : 63)
เสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (อ่าน : 35)
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 (อ่าน : 25)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน : 48)
นิเทศวาไรตี้ “The Time Machine“ (อ่าน : 50)
กิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา“ (อ่าน : 48)
ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง (อ่าน : 52)
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  (อ่าน : 67)
อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ (อ่าน : 54)
 
       การวิจัย/บริการวิชาการ/ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี (อ่าน : 397)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย ๔.๐ (อ่าน : 335)
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 459)
เชิญส่งหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในกลุ่มความหลายทางชีวภาพ (อ่าน : 394)
เชิญเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย” (อ่าน : 343)
 
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้“

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

การสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะครู ณ Loi Tai Leng National High School รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)

อบรมการพัฒนาการเขียน มคอ.
ดูรายการทั้งหมด