สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปริมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร “วันชาติ“ ประจำปีการศึกษา 2561       คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอาลัยน้อง ณัฐพงศ์ โพธิ์หลวง       แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม จ.พิจิตร       แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยา จ.อุทัยธานี       การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561       ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ       แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม จ.พิจิตร       แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม จ.พิจิตร       The Creator คนสร้างเรื่อง       สืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ     
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  356
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,502
  เยี่ยมชมปีนี้ :  82,893
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  111,724
  IP :  35.175.190.77
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

       ประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอาลัยน้อง ณัฐพงศ์ โพธิ์หลวง (อ่าน : 23)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม จ.พิจิตร (อ่าน : 12)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยา จ.อุทัยธานี (อ่าน : 13)
การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน : 22)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม จ.พิจิตร (อ่าน : 18)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม จ.พิจิตร (อ่าน : 17)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท (อ่าน : 18)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา จ.อุทัยธานี (อ่าน : 22)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธานี (อ่าน : 20)
ต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (อ่าน : 26)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองเอนวิทยา จ.สิงห์บุรี  (อ่าน : 25)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร (อ่าน : 36)
 
       กิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปริมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร “วันชาติ“ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน : 12)
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 19)
The Creator คนสร้างเรื่อง (อ่าน : 21)
สืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ (อ่าน : 27)
Fintech ความท้าทายโลกการเงินไทย (อ่าน : 41)
ละครเวที Miss Jumbo Queen (อ่าน : 43)
ภาษีกับผู้ประกอบการ TAX for Entrepreneur (อ่าน : 39)
Marketing Plan Contest โครงการ 11/2018 by A.P. Honda (อ่าน : 65)
Nited Voice Out รู้จักตน ค้นพบทุกสิ่ง (อ่าน : 57)
Management Science Red Carpet 2018 (อ่าน : 59)
การประกวด ดาว-เดือน-ดาวเทียม คณะวิทยาการจัดการ ...
ายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (อ่าน : 73)
ฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ่าน : 92)
 
       การวิจัย/บริการวิชาการ/ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี (อ่าน : 254)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย ๔.๐ (อ่าน : 248)
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 366)
เชิญส่งหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในกลุ่มความหลายทางชีวภาพ (อ่าน : 303)
เชิญเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย” (อ่าน : 258)
 
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปริมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร “วันชาติ“ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอาลัยน้อง ณัฐพงศ์ โพธิ์หลวง

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม จ.พิจิตร

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยา จ.อุทัยธานี

การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561
ดูรายการทั้งหมด