สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล       แนวทางการจัดการศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2560       การตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร       พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560       งานสัมมนาหัวข้อ “เทคนิคถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ PHOTO AHOLIC”       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์       อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมอบรม “ทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ“        คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดแข่งขันหมากรุกไทย จัดอันดับเยาวชนระดับชาติ       คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงาน open house       เทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกริมแม่น้ำน่าน ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9     
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  83
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,001
  เยี่ยมชมปีนี้ :  4,221
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  4,221
  IP :  54.224.30.39
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน : 4)
แนวทางการจัดการศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 3)
การตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (อ่าน : 7)
พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ่าน : 11)
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมอบรม “ทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ“  (อ่าน : 10)
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดแข่งขันหมากรุกไทย จัดอันดับเยาวชนระดับชาติ (อ่าน : 9)
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงาน open house (อ่าน : 20)
กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 8)
วันที่ 7 ก.ค.60 คณะวิทยาการจัดการร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการและปรึกษาหารือถึงแนวทางความเป็นไปได้เบื้องต้นในการรับนศ.จีน (อ่าน : 13)
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 7  (อ่าน : 23)
ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นกำลังใจการแข่งขันกีฬาหมากรุก จัดอันดับเยาวชนระดับชาติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์วันที่ 15 ถึง 16 กรกฎาคม 2560 (อ่าน : 18)
 
  กิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “เทคนิคถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ PHOTO AHOLIC” (อ่าน : 3)
จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 ...
เทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกริมแม่น้ำน่าน ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (อ่าน : 8)
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 27)
กิจกรรมดี ๆ ในวันปฐมนิเทศ (พวกเราคือการจัดการ) (อ่าน : 27)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจอธิการบดีมหาวิทยาลัยประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน : 14)
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 31)
ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย (อ่าน : 21)
บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 (อ่าน : 21)
การพัฒนาขีดความสามารถ (อ่าน : 33)
อบรมexelสำหรับงานบัญชี (อ่าน : 27)
ศิลปินแห่งชาติสัญจรฐาน “เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์“ (อ่าน : 14)
 
  ทุนการวิจัย/บริการวิชารการ
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 14)
เชิญส่งหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในกลุ่มความหลายทางชีวภาพ (อ่าน : 23)
เชิญเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย” (อ่าน : 9)
 
  ข่าวรับสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ่าน : 24)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน : 16)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน : 15)
ผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน : 15)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ่าน : 17)
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน : 8)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ่าน : 8)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อ่าน : 10)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน : 6)
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน : 9)
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน : 4)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ่าน : 13)
 


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

การตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดแข่งขันหมากรุกไทย จัดอันดับเยาวชนระดับชาติ

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงาน open house
ดูรายการทั้งหมด