สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
 คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์       แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้       คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี       ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง       อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างจิตอาสา       งานสำเร็จได้ด้วย ภาวะผู้นำและทำงานเป็นทีม       อบรมนักบัญชีในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล       อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพบัญชี       นักศึกษารักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาการจัดการ     
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  16
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,676
  เยี่ยมชมปีนี้ :  148,985
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  408,174
  IP :  3.81.28.10
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

       ประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่าน : 214)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (อ่าน : 175)
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นานาชาติ ครั้งที่ 2 “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง“ (อ่าน : 215)
วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (อ่าน : 106)
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (อ่าน : 132)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนางานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลง” (อ่าน : 95)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ (อ่าน : 100)
โครงการ “นักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม“ (อ่าน : 173)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ (อ่าน : 93)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม (อ่าน : 132)
ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจิ่วโหลงโพ และวิทยาลัยอาชีวหยูนหยาง เมืองฉงฉิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (อ่าน : 351)
ร่วมออกบูธรับสมัครนักศึกษา ณ งานตรุษจีนปากน้ำโพ (อ่าน : 97)
 
       กิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์ (อ่าน : 90)
คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้ (อ่าน : 83)
คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี (อ่าน : 83)
ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง (อ่าน : 97)
อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างจิตอาสา (อ่าน : 98)
งานสำเร็จได้ด้วย ภาวะผู้นำและทำงานเป็นทีม (อ่าน : 67)
อบรมนักบัญชีในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (อ่าน : 84)
อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพบัญชี (อ่าน : 87)
นักศึกษารักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 89)
นักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม (อ่าน : 124)
พะยอมเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน : 86)
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา (อ่าน : 84)
 
       การวิจัย/บริการวิชาการ/ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี (อ่าน : 721)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย ๔.๐ (อ่าน : 633)
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 714)
เชิญส่งหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในกลุ่มความหลายทางชีวภาพ (อ่าน : 644)
เชิญเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย” (อ่าน : 547)
 
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด