สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา อ.ท่าตะโก       บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563       แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม       แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา       แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา       ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา       พิธีปิดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus“       การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2562       The Secret Path “เส้นทางลับสำหรับเด็กจบใหม่“       ก้าวทันกระแส กับ CPA ยุคใหม่     
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  52
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,181
  เยี่ยมชมปีนี้ :  114,362
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  231,281
  IP :  3.227.3.146
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

       ประชาสัมพันธ์
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา อ.ท่าตะโก (อ่าน : 7)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน : 3)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม (อ่าน : 10)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา (อ่าน : 9)
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา (อ่าน : 8)
การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2562 (อ่าน : 8)
ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ (อ่าน : 14)
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อพันโทบุญเหลือ ลิลา (อ่าน : 33)
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อสุทิน พิลึก (อ่าน : 28)
พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน : 28)
ต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (อ่าน : 29)
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ Chongqing Hi Teacher Training School และ Macheng Boda School (อ่าน : 66)
 
       กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา (อ่าน : 9)
พิธีปิดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus“ (อ่าน : 11)
The Secret Path “เส้นทางลับสำหรับเด็กจบใหม่“ (อ่าน : 19)
ก้าวทันกระแส กับ CPA ยุคใหม่ (อ่าน : 14)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการตลาด (อ่าน : 19)
ละครเวทีประจำปีนิเทศศาสตร์ “มะเมียะ A Love True Story Never Ends“ (อ่าน : 24)
สัมมนาการถ่ายทอดต้นแบบสื่อดิจิทัลด้วยเกมส์เดอะซิมจำลองธุรกิจโรงแรม (อ่าน : 42)
บายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (อ่าน : 37)
Youtuber คนสร้างคลิป คนสร้างเงิน (อ่าน : 34)
สัมมนา “Sound of the Future“ (อ่าน : 86)
Follow Podcasts (อ่าน : 45)
Trans to Star เส้นทางสู่ดาว (อ่าน : 48)
 
       การวิจัย/บริการวิชาการ/ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี (อ่าน : 500)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย ๔.๐ (อ่าน : 435)
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 539)
เชิญส่งหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในกลุ่มความหลายทางชีวภาพ (อ่าน : 486)
เชิญเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย” (อ่าน : 449)
 
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา อ.ท่าตะโก

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
ดูรายการทั้งหมด