สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
 สัมมนา “Sound of the Future“       Follow Podcasts       Trans to Star เส้นทางสู่ดาว       Fill in the Frame “การถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์“       THE THEATER COMEDY “การอบรมวิพากย์วิจารณ์หนัง“       กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา       ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ Chongqing Hi Teacher Training School และ Macheng Boda School       ภาพสวย ด้วยมือ(ถือ)เรา       ครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์       กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562     
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  185
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,936
  เยี่ยมชมปีนี้ :  86,122
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  203,041
  IP :  34.237.76.91
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

       ประชาสัมพันธ์
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ Chongqing Hi Teacher Training School และ Macheng Boda School (อ่าน : 29)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยครูซิ่นหยางเหอหนาน (อ่าน : 19)
ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน : 56)
ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2562 (อ่าน : 51)
โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย (อ่าน : 97)
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์ (อ่าน : 140)
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 (อ่าน : 76)
การสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะครู ณ Loi Tai Leng National High School รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ (อ่าน : 96)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน) (อ่าน : 137)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (อ่าน : 213)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบโควต้า) (อ่าน : 102)
พิธีรดน้ำดำหัว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  (อ่าน : 166)
 
       กิจกรรม
สัมมนา “Sound of the Future“ (อ่าน : 49)
Follow Podcasts (อ่าน : 16)
Trans to Star เส้นทางสู่ดาว (อ่าน : 10)
Fill in the Frame “การถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์“ (อ่าน : 9)
THE THEATER COMEDY “การอบรมวิพากย์วิจารณ์หนัง“ (อ่าน : 13)
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (อ่าน : 24)
ภาพสวย ด้วยมือ(ถือ)เรา (อ่าน : 24)
ครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ่าน : 33)
กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2562 (อ่าน : 25)
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน : 22)
กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ (อ่าน : 20)
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2562 (อ่าน : 20)
 
       การวิจัย/บริการวิชาการ/ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทพสตรี (อ่าน : 465)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย ๔.๐ (อ่าน : 400)
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 513)
เชิญส่งหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในกลุ่มความหลายทางชีวภาพ (อ่าน : 448)
เชิญเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย” (อ่าน : 421)
 
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

สัมมนา “Sound of the Future“

Follow Podcasts

Trans to Star เส้นทางสู่ดาว

Fill in the Frame “การถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์“

THE THEATER COMEDY “การอบรมวิพากย์วิจารณ์หนัง“
ดูรายการทั้งหมด