สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
 ประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ       การตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ        English Teacher Training Course       ประชุมแกนนำเครือข่ายตลาดสีเขียว       การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ(กจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐       ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์        ประชุมปรึกษาหารือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาดในภูมิภาค       Thailand Accounting U-Challenge 2017       การอบรมการตลาดเพื่อการค้าขายสไตล์ประชารัฐ       ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอแหล่งทุนวิจัยภายนอก     
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  89
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,694
  เยี่ยมชมปีนี้ :  13,165
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  13,165
  IP :  54.156.58.187
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

       ประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน : 6)
การตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  (อ่าน : 9)
English Teacher Training Course (อ่าน : 8)
ประชุมแกนนำเครือข่ายตลาดสีเขียว (อ่าน : 18)
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ(กจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (อ่าน : 42)
ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  (อ่าน : 36)
ประชุมปรึกษาหารือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาดในภูมิภาค (อ่าน : 38)
Thailand Accounting U-Challenge 2017 (อ่าน : 38)
การอบรมการตลาดเพื่อการค้าขายสไตล์ประชารัฐ (อ่าน : 54)
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอแหล่งทุนวิจัยภายนอก (อ่าน : 44)
ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงานอบรมโครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (อ่าน : 44)
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ SET และทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 47)
 
       กิจกรรม
กิจกรรมปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่งสาขาวิชาการตลาด (อ่าน : 53)
การตลาดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม (อ่าน : 51)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชันปีที่ 1 (อ่าน : 53)
อบรมทางวิชาการด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่วิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี (อ่าน : 64)
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (อ่าน : 61)
งานสัมมนาหัวข้อ “เทคนิคถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ PHOTO AHOLIC” (อ่าน : 54)
จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 ...
เทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกริมแม่น้ำน่าน ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (อ่าน : 68)
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 99)
กิจกรรมดี ๆ ในวันปฐมนิเทศ (พวกเราคือการจัดการ) (อ่าน : 97)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจอธิการบดีมหาวิทยาลัยประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน : 79)
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 107)
ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย (อ่าน : 89)
 
       ทุนการวิจัย/บริการวิชาการ
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (อ่าน : 76)
เชิญส่งหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในกลุ่มความหลายทางชีวภาพ (อ่าน : 82)
เชิญเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัย” (อ่าน : 57)
 


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

การตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

English Teacher Training Course

ประชุมแกนนำเครือข่ายตลาดสีเขียว

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ(กจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
ดูรายการทั้งหมด