สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  205
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,043
  เยี่ยมชมปีนี้ :  56,974
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  173,897
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 66) 
 การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562 (เข้าชม : 67) 
 นิเทศวาไรตี้ “The Time Machine“ (เข้าชม : 72) 
 กิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา“ (เข้าชม : 68) 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าชม : 77) 
 ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง (เข้าชม : 68) 
 ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  (เข้าชม : 86) 
 อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ (เข้าชม : 62) 
 HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง (เข้าชม : 58) 
 เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda” (เข้าชม : 101) 
 กิจกรรมปรับทักษะภาษาอังกฤษสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (เข้าชม : 146) 
 เสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เข้าชม : 97) 
 กิจกรรม “ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันมาฆบูชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์” (เข้าชม : 98) 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เข้าชม : 145) 
 วิทยาการจัดการวิชาการ 2019  (เข้าชม : 113) 
 กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดการวิเคราะห์ยุค 4.0 (เข้าชม : 110) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม (เข้าชม : 105) 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย (เข้าชม : 90) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม จังหวัดพิจิตร (เข้าชม : 70) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  (เข้าชม : 184) 
มีข้อมูลทั้งหมด  233  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์
ดูรายการทั้งหมด