สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  389
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,510
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,130
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,063
  IP :  54.82.99.169
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ (เข้าชม : 64) 
 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เข้าชม : 77) 
 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ) (เข้าชม : 71) 
 สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์ (เข้าชม : 67) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม อ.ตาคลี (เข้าชม : 71) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวังบ่อวิทยา อ.หนองบัว  (เข้าชม : 54) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  (เข้าชม : 87) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ จ.พิจิตร (เข้าชม : 46) 
 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปริมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร “วันชาติ“ ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 60) 
 คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอาลัยน้อง ณัฐพงศ์ โพธิ์หลวง (เข้าชม : 68) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม จ.พิจิตร (เข้าชม : 51) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยา จ.อุทัยธานี (เข้าชม : 60) 
 การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561 (เข้าชม : 73) 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (เข้าชม : 73) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม จ.พิจิตร (เข้าชม : 69) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม จ.พิจิตร (เข้าชม : 50) 
 The Creator คนสร้างเรื่อง (เข้าชม : 73) 
 สืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ (เข้าชม : 86) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท (เข้าชม : 99) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา จ.อุทัยธานี (เข้าชม : 64) 
มีข้อมูลทั้งหมด  208  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”
ดูรายการทั้งหมด