สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  187
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,025
  เยี่ยมชมปีนี้ :  56,956
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  173,879
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบแฟ้มสะสมผลงาน) (เข้าชม : 89) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ จ.อุทัยธานี  (เข้าชม : 76) 
 Marketing Plan Contest โครงการ 11.0 by A.P. Honda (เข้าชม : 74) 
 พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ๓๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ (เข้าชม : 65) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี (เข้าชม : 86) 
 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ (เข้าชม : 104) 
 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เข้าชม : 146) 
 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ) (เข้าชม : 121) 
 สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์ (เข้าชม : 105) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม อ.ตาคลี (เข้าชม : 126) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวังบ่อวิทยา อ.หนองบัว  (เข้าชม : 93) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  (เข้าชม : 192) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ จ.พิจิตร (เข้าชม : 88) 
 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปริมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร “วันชาติ“ ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 102) 
 คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอาลัยน้อง ณัฐพงศ์ โพธิ์หลวง (เข้าชม : 114) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม จ.พิจิตร (เข้าชม : 92) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยา จ.อุทัยธานี (เข้าชม : 85) 
 การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561 (เข้าชม : 109) 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (เข้าชม : 122) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม จ.พิจิตร (เข้าชม : 140) 
มีข้อมูลทั้งหมด  233  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์
ดูรายการทั้งหมด