สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  124
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,750
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,750
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  123,683
  IP :  34.203.245.76
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ (เข้าชม : 135) 
 อบรมคุณธรรมจริยธรรม (เข้าชม : 108) 
 เราทำความดี ด้วยหัวใจ ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า (เข้าชม : 105) 
 ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า (เข้าชม : 96) 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัทพัฒนาการศึกษาจีน-ไทย จำกัด ฝูเจี้ยน (เข้าชม : 123) 
 อบรมเชิงปฏิบัติการตั้งไข่ธุรกิจ (Egg Project) Thailand 4.0 (เข้าชม : 136) 
 อบรมเทคนิคการเรียนภาษาเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการในศตวรรษที่ 21 (เข้าชม : 93) 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 (เข้าชม : 108) 
 พืธีมอบทุนคุวานันท์ (เข้าชม : 118) 
 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (เข้าชม : 110) 
  การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) (เข้าชม : 88) 
 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เข้าชม : 97) 
 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (เข้าชม : 107) 
 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3 (เข้าชม : 163) 
 กิจกรรม QA สัญจร (เข้าชม : 100) 
 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนแบบประเมินค่างานอย่างมีประสิทธิภาพ (เข้าชม : 200) 
 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาและการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน (เข้าชม : 92) 
 เทคนิคการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 (เข้าชม : 115) 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (กบ.) ครั้งที่ 1/2561 (เข้าชม : 106) 
 การตลาดยุคดิจิตอล & เทคนิคการสื่อสารขั้นเทพ (เข้าชม : 119) 
มีข้อมูลทั้งหมด  189  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี

เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ)

สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์
ดูรายการทั้งหมด