สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  211
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,049
  เยี่ยมชมปีนี้ :  56,980
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  173,903
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม จ.พิจิตร (เข้าชม : 82) 
 The Creator คนสร้างเรื่อง (เข้าชม : 130) 
 สืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ (เข้าชม : 149) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท (เข้าชม : 188) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา จ.อุทัยธานี (เข้าชม : 97) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธานี (เข้าชม : 995) 
 ต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (เข้าชม : 107) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองเอนวิทยา จ.สิงห์บุรี  (เข้าชม : 112) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร (เข้าชม : 132) 
 Fintech ความท้าทายโลกการเงินไทย (เข้าชม : 136) 
 ละครเวที Miss Jumbo Queen (เข้าชม : 118) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม (เข้าชม : 174) 
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จ.ชัยนาท (เข้าชม : 165) 
 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (เข้าชม : 147) 
 คนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์ (เข้าชม : 167) 
 Marketing Plan Contest โครงการ 11/2018 by A.P. Honda (เข้าชม : 273) 
 Nited Voice Out รู้จักตน ค้นพบทุกสิ่ง (เข้าชม : 136) 
 Management Science Red Carpet 2018 (เข้าชม : 143) 
 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เข้าชม : 274) 
 ายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (เข้าชม : 153) 
มีข้อมูลทั้งหมด  233  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์
ดูรายการทั้งหมด