สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  401
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,522
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,142
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,075
  IP :  54.82.99.169
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 อบรมคุณธรรมจริยธรรม (เข้าชม : 130) 
 เราทำความดี ด้วยหัวใจ ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า (เข้าชม : 121) 
 ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า (เข้าชม : 108) 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัทพัฒนาการศึกษาจีน-ไทย จำกัด ฝูเจี้ยน (เข้าชม : 150) 
 อบรมเชิงปฏิบัติการตั้งไข่ธุรกิจ (Egg Project) Thailand 4.0 (เข้าชม : 154) 
 อบรมเทคนิคการเรียนภาษาเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการในศตวรรษที่ 21 (เข้าชม : 115) 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 (เข้าชม : 128) 
 พืธีมอบทุนคุวานันท์ (เข้าชม : 142) 
 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (เข้าชม : 134) 
  การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) (เข้าชม : 108) 
 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เข้าชม : 120) 
 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (เข้าชม : 128) 
 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3 (เข้าชม : 198) 
 กิจกรรม QA สัญจร (เข้าชม : 134) 
 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนแบบประเมินค่างานอย่างมีประสิทธิภาพ (เข้าชม : 224) 
 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาและการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน (เข้าชม : 106) 
 เทคนิคการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 (เข้าชม : 142) 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (กบ.) ครั้งที่ 1/2561 (เข้าชม : 127) 
 การตลาดยุคดิจิตอล & เทคนิคการสื่อสารขั้นเทพ (เข้าชม : 142) 
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2561 (เข้าชม : 140) 
มีข้อมูลทั้งหมด  208  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”
ดูรายการทั้งหมด