สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  414
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,535
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,155
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,088
  IP :  54.82.99.169
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 นิเทศวาไรตี้ “ผู้สาวกำข้าว ผู้บ่าวกำเคียว“ (เข้าชม : 197) 
 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ (เข้าชม : 234) 
 อบรมนักบัญชียุคดิจิตอล (เข้าชม : 185) 
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561 (เข้าชม : 247) 
 การสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ Portfolio 1/2  (เข้าชม : 216) 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีกับการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจในยุคดิจิตอล“ (เข้าชม : 206) 
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (เข้าชม : 215) 
 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการศึกษาดูงาน (เข้าชม : 289) 
 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  (เข้าชม : 215) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  (เข้าชม : 492) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา (เข้าชม : 656) 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน“ (เข้าชม : 204) 
 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนร่องตาที จ.อุทัยธานี (เข้าชม : 218) 
 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนโกรกพระ (เข้าชม : 222) 
 การประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารการสอน (เข้าชม : 224) 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เข้าชม : 196) 
 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 1/2561 (เข้าชม : 207) 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 (เข้าชม : 355) 
 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน (เข้าชม : 629) 
 Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda (เข้าชม : 297) 
มีข้อมูลทั้งหมด  208  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”
ดูรายการทั้งหมด