สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  215
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,053
  เยี่ยมชมปีนี้ :  56,984
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  173,907
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาและการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน (เข้าชม : 146) 
 เทคนิคการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 (เข้าชม : 176) 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (กบ.) ครั้งที่ 1/2561 (เข้าชม : 167) 
 การตลาดยุคดิจิตอล & เทคนิคการสื่อสารขั้นเทพ (เข้าชม : 175) 
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2561 (เข้าชม : 178) 
 สัมมนาประเด็นปัญหาพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เข้าชม : 176) 
 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561 (เข้าชม : 337) 
 โครงการอบรม “การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0“ (เข้าชม : 162) 
 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงอิสระ 5/1) (เข้าชม : 232) 
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2561 (เข้าชม : 401) 
 การสอบภาคปฏิบัติการจัดนำเที่ยวตามข้อบังคับของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา (เข้าชม : 180) 
 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 (เข้าชม : 265) 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงเขียนผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เข้าชม : 257) 
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) (เข้าชม : 344) 
 การประชุมพิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2560 (เข้าชม : 203) 
 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2 โควตา) (เข้าชม : 240) 
 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (เข้าชม : 254) 
 พิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๑ (เข้าชม : 200) 
 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2561 (เข้าชม : 259) 
 ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (เข้าชม : 265) 
มีข้อมูลทั้งหมด  233  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์
ดูรายการทั้งหมด