สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  195
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,033
  เยี่ยมชมปีนี้ :  56,964
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  173,887
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (เข้าชม : 244) 
 การสร้างความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิตอล (เข้าชม : 311) 
 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เข้าชม : 211) 
 แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น (เข้าชม : 220) 
 กิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา“ (เข้าชม : 220) 
 นิเทศวาไรตี้ “ผู้สาวกำข้าว ผู้บ่าวกำเคียว“ (เข้าชม : 241) 
 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ (เข้าชม : 290) 
 อบรมนักบัญชียุคดิจิตอล (เข้าชม : 220) 
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561 (เข้าชม : 303) 
 การสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ Portfolio 1/2  (เข้าชม : 275) 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีกับการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจในยุคดิจิตอล“ (เข้าชม : 248) 
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (เข้าชม : 268) 
 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการศึกษาดูงาน (เข้าชม : 344) 
 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  (เข้าชม : 251) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  (เข้าชม : 565) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา (เข้าชม : 754) 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน“ (เข้าชม : 256) 
 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนร่องตาที จ.อุทัยธานี (เข้าชม : 262) 
 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนโกรกพระ (เข้าชม : 291) 
 การประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารการสอน (เข้าชม : 263) 
มีข้อมูลทั้งหมด  233  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์
ดูรายการทั้งหมด