สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  144
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,770
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,770
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  123,703
  IP :  34.203.245.76
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 การประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560 (เข้าชม : 369) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวังหินวิทยาคม (เข้าชม : 180) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (เข้าชม : 148) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนอุลิตไพบูรณ์ชนูปถัมภ์ (เข้าชม : 148) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวังบ่อวิทยา (เข้าชม : 369) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนตาคลีประชาสวรรค์ (เข้าชม : 133) 
 การประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 (เข้าชม : 150) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา  (เข้าชม : 217) 
 การผลิตสื่อโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ Creative of Love พักหัวใจ...ไปครีเอท ซีซั่น 2 (เข้าชม : 238) 
 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา (เข้าชม : 176) 
 เพลงใบไม้ของนางสาวส้มเช้า (เข้าชม : 382) 
 Thailand Accounting U-Challenge 2017 (เข้าชม : 232) 
 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เข้าชม : 153) 
 English Teacher Training Course. (เข้าชม : 231) 
 ประชุมแกนนำความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับโจทย์วิจัยสู่การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ (เข้าชม : 195) 
 งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ ผศ.ดร.ปราณี ตปนียวรวงศ์ (เข้าชม : 326) 
 ขยับปีกพิราบน้อย (เข้าชม : 222) 
 ประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ (เข้าชม : 459) 
 การตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  (เข้าชม : 182) 
 English Teacher Training Course (เข้าชม : 191) 
มีข้อมูลทั้งหมด  189  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี

เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ)

สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์
ดูรายการทั้งหมด