สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  181
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,019
  เยี่ยมชมปีนี้ :  56,950
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  173,873
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เข้าชม : 232) 
 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 1/2561 (เข้าชม : 238) 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 (เข้าชม : 420) 
 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน (เข้าชม : 686) 
 Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda (เข้าชม : 337) 
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย (เข้าชม : 303) 
 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ (เข้าชม : 283) 
 พิธีทำบุญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ (เข้าชม : 260) 
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ(กจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (เข้าชม : 247) 
 ประชุมใหญ่ สโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน และสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร (เข้าชม : 286) 
 ร่วมงานตักบาตรทำบุญปีใหม่ รื่นเริงเถลิงสุขสันต์ (เข้าชม : 238) 
 สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย (เข้าชม : 216) 
 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 7 สาขาวิชา (เข้าชม : 482) 
 ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์ (เข้าชม : 393) 
 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เข้าชม : 245) 
 การสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับอนาคตด้วยโปรแกรม Sketchup (เข้าชม : 332) 
 เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (เข้าชม : 277) 
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครสวรรค์ : การศึกษาเชิงคุณภาพ (เข้าชม : 263) 
 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (เข้าชม : 199) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา (เข้าชม : 286) 
มีข้อมูลทั้งหมด  233  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์
ดูรายการทั้งหมด