สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  199
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,037
  เยี่ยมชมปีนี้ :  56,968
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  173,891
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม (เข้าชม : 386) 
 ขบวนแห่เทศมหาชาติมหากุศล ร้อยดวงใจ 95 ปี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (เข้าชม : 268) 
 งานประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2560 (เข้าชม : 298) 
 อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย (เข้าชม : 356) 
 การประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560 (เข้าชม : 514) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวังหินวิทยาคม (เข้าชม : 264) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (เข้าชม : 220) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนอุลิตไพบูรณ์ชนูปถัมภ์ (เข้าชม : 228) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวังบ่อวิทยา (เข้าชม : 484) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนตาคลีประชาสวรรค์ (เข้าชม : 194) 
 การประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 (เข้าชม : 229) 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา  (เข้าชม : 303) 
 การผลิตสื่อโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ Creative of Love พักหัวใจ...ไปครีเอท ซีซั่น 2 (เข้าชม : 304) 
 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา (เข้าชม : 227) 
 เพลงใบไม้ของนางสาวส้มเช้า (เข้าชม : 593) 
 Thailand Accounting U-Challenge 2017 (เข้าชม : 350) 
 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เข้าชม : 222) 
 English Teacher Training Course. (เข้าชม : 274) 
 ประชุมแกนนำความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับโจทย์วิจัยสู่การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ (เข้าชม : 273) 
 งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ ผศ.ดร.ปราณี ตปนียวรวงศ์ (เข้าชม : 454) 
มีข้อมูลทั้งหมด  233  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์
ดูรายการทั้งหมด