สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  377
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,498
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,118
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,051
  IP :  54.82.99.169
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ(กจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (เข้าชม : 343) 
 การอบรมการตลาดเพื่อการค้าขายสไตล์ประชารัฐ (เข้าชม : 809) 
 พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ SET และทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เข้าชม : 292) 
 ศิลปาชีพประทีปไทย otop ก้าวไกลด้วยพระบารมี (เข้าชม : 413) 
 วิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. (เข้าชม : 806) 
 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และสัมมนาเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการภาคเหนือ (เข้าชม : 366) 
 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (เข้าชม : 335) 
 พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ๙๙ รูป ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ ๙๕ ปี (เข้าชม : 175) 
 พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (เข้าชม : 164) 
 กิจกรรมปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่งสาขาวิชาการตลาด (เข้าชม : 241) 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2560  (เข้าชม : 246) 
 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 (IC_2 NSRU) (เข้าชม : 236) 
 การตลาดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม (เข้าชม : 239) 
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชันปีที่ 1 (เข้าชม : 255) 
 OPEN HOUSE “เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4” (เข้าชม : 246) 
 อบรมทางวิชาการด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่วิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี (เข้าชม : 320) 
 กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (เข้าชม : 724) 
 พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (เข้าชม : 213) 
 พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา (เข้าชม : 392) 
 การตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (เข้าชม : 371) 
มีข้อมูลทั้งหมด  208  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”
ดูรายการทั้งหมด