สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  158
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,784
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,784
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  123,717
  IP :  34.203.245.76
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 การตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (เข้าชม : 337) 
 พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (เข้าชม : 391) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เข้าชม : 371) 
 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดแข่งขันหมากรุกไทย จัดอันดับเยาวชนระดับชาติ (เข้าชม : 392) 
 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงาน open house (เข้าชม : 379) 
 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกริมแม่น้ำน่าน ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (เข้าชม : 265) 
 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 7  (เข้าชม : 315) 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 (เข้าชม : 380) 
 กิจกรรมดี ๆ ในวันปฐมนิเทศ (พวกเราคือการจัดการ) (เข้าชม : 390) 
 การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เข้าชม : 347) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจอธิการบดีมหาวิทยาลัยประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน (เข้าชม : 311) 
 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ อบรมคุณธรรม จริยธรรม (เข้าชม : 168) 
 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) (เข้าชม : 258) 
 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีครัวเรือน  (เข้าชม : 366) 
 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม การประกอบธุรกิจสมัยใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0  (เข้าชม : 269) 
 การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (เข้าชม : 390) 
 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (เข้าชม : 596) 
 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (เข้าชม : 194) 
  ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย (เข้าชม : 310) 
 บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 (เข้าชม : 253) 
มีข้อมูลทั้งหมด  189  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี

เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ)

สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์
ดูรายการทั้งหมด