สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  124
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,371
  เยี่ยมชมปีนี้ :  204,007
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  463,195
  IP :  18.207.106.142
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

#รับสมัครนักศึกษาใหม่
 #ปีการศึกษา2563
 

ประเภทการรับสมัคร #DEK63 ที่ #NSRU

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 2563
สมัคร -> ชำระเงิน -> ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ -> กรอกใบรายงานตัว -> รายงานตัวที่มหาวิทยาลัย

 สนใจสมัครเรียนต่อ http://regis.nsru.ac.th/pr

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
0-5621-9100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1208 หรือ 097-924-5217

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เปิดการเรียนการสอน 7 สาขาวิชา
 
▶️ เศรษฐศาสตร์
▶️ การตลาด
▶️ การบัญชี
▶️ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
▶️ นิเทศศาสตร์
▶️ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
▶️ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
"บัณฑิตเชี่ยวชาญงาน บูรณาการทักษะและคุณธรรม นำวิทยาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น"
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
www.ms.nsru.ac.th
www.facebook.com/ManagementSciencesNSRU
☎️ 056-882707


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด