สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  160
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,146
  เยี่ยมชมปีนี้ :  21,734
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  50,568
  IP :  54.162.184.214
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงาน open house
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  15-07-2560

Open house วิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติ จาก 

ดร.ประจักษ์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เป็นประธานเปิดงาน งาน open house จัดขึ้นเพื่อแสดง กิจกรรมต่างๆของคณะ

ให้ผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทาง พิจารณาเข้าศึกษาต่อ


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2561

การสอบภาคปฏิบัติการจัดนำเที่ยวตามข้อบังคับของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงเขียนผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ดูรายการทั้งหมด