สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  154
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,780
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,780
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  123,713
  IP :  34.203.245.76
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงาน open house
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  15-07-2560

Open house วิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติ จาก 

ดร.ประจักษ์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เป็นประธานเปิดงาน งาน open house จัดขึ้นเพื่อแสดง กิจกรรมต่างๆของคณะ

ให้ผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทาง พิจารณาเข้าศึกษาต่อ


  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี

เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ)

สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์
ดูรายการทั้งหมด