สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  87
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,547
  เยี่ยมชมปีนี้ :  62,283
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  91,117
  IP :  54.158.52.166
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  05-02-2561
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 31 มค - 2 กพ. 2561 เพื่อร่วมเรียนรู้และช่วยในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลงานทางวิชาการ และรับมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 โดยที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะจัดขึ้นใน ปี 2019 ต่อไป  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2561
ดูรายการทั้งหมด