สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  343
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,489
  เยี่ยมชมปีนี้ :  82,880
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  111,711
  IP :  35.175.190.77
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  05-02-2561
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 31 มค - 2 กพ. 2561 เพื่อร่วมเรียนรู้และช่วยในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลงานทางวิชาการ และรับมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 โดยที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะจัดขึ้นใน ปี 2019 ต่อไป  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปริมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร “วันชาติ“ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอาลัยน้อง ณัฐพงศ์ โพธิ์หลวง

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม จ.พิจิตร

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยา จ.อุทัยธานี

การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561
ดูรายการทั้งหมด