สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  177
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,803
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,803
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  123,736
  IP :  34.203.245.76
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  09-11-2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จ.ลพบุรี โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพ การรับสมัครนักศึกษาปี 2562 ในระบบ TCAS รอบโควต้าพิเศษ และเชิญชวนให้นักเรียนสนใจสมัครศึกษาต่อสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบโควต้าพิเศษ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 รอบแฟ้มสะสมงานระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่www.nsru.ac.th
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี

เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ)

สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์
ดูรายการทั้งหมด