สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  212
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,050
  เยี่ยมชมปีนี้ :  56,981
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  173,904
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  09-11-2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จ.ลพบุรี โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพ การรับสมัครนักศึกษาปี 2562 ในระบบ TCAS รอบโควต้าพิเศษ และเชิญชวนให้นักเรียนสนใจสมัครศึกษาต่อสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบโควต้าพิเศษ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 รอบแฟ้มสะสมงานระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่www.nsru.ac.th
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์
ดูรายการทั้งหมด