สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  346
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,467
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,087
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,020
  IP :  54.82.99.169
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  19-11-2561
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี งามมีศรี รองคณบดีฝ่ายบริหารและงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย โดยนักศึกษาจะเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ เป็นระยะเวลา 4 ปี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิการยน 2561 ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”
ดูรายการทั้งหมด