สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  419
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  12,113
  เยี่ยมชมปีนี้ :  132,815
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  249,732
  IP :  3.231.229.89
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  12-07-2562
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา” ณ บริเวณปะรำพิธี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 18/2562

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

ประชุมหารือเเนวทางการขับเคลื่อนเเละดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ 2563

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

ประชุมหารือเเนวทางการขับเคลือนเเละดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายการทั้งหมด