สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  50
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  50
  เยี่ยมชมปีนี้ :  82,791
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  341,982
  IP :  3.209.82.74
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเชิงลึกโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  25-12-2562
"คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเชิงลึกโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี "
 
ไตรมาสเเรกของคณะทำงานเขตรับผิดชอบ จ.อุทัยธานี ดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงลึกกลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามเกณฑ์ เพื่อยกระดับรายได้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ พร้อมกับผู้นำชุมชนส่วนท้องถิ่น ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด