สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  37
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  37
  เยี่ยมชมปีนี้ :  82,778
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  341,969
  IP :  3.209.82.74
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 คณะวิทยาการจัดการกระชับความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อยกระดับรายได้ชุมชุนฐานราก
 หมวด :  ประชาสัมพันธ์   วันที่ :  08-01-2563
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและและการโรงแรม ร่วมกิจกรรมการออกร้าน ตลาด ๕ ตำลึง พร้อมทั้งบูรณาการการเรียนการสอนศาสตร์การสื่อสารมวลชนและศาสตร์การท่องเที่ยวและโรงแรม ดำเนินกิจกรรมร่วมกับส่วนงานท้องถิ่นเทศบาลตำบลทัพทัน นำโดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทัพทัน  เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชนท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืนและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่  ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 

ภาพ : หิรัญ ศรีพินทุศร และงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทัพทัน
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด