สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  151
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,357
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,357
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  123,290
  IP :  34.224.102.60
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 เพลงใบไม้ของนางสาวส้มเช้า
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  20-11-2560
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการแสดงละครเวที เรื่อง "เพลงใบไม้ของนางสาวส้มเช้า" ณ ห้องประชุมร่มพยอม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการแสดงละครเวที ละครเวที เรื่อง "เพลงใบไม้ของนางสาวส้มเช้า" เป็นละครที่จัดแปลงจากเรื่องสั้น เพลงใบไม้ ในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุด ซอยเดียวกัน ของคุณวานิช จรุงกิจอนันต์ กวีซีไรต์ ปี 2527 โดยนักศึกษาสามารถนำศาสตร์แห่งวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบทละคร รูปแบบการแสดง อีกทั้งยังสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทำให้การแสดงละครเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมชม   กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี

เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ)

สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์
ดูรายการทั้งหมด