สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  23
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,493
  เยี่ยมชมปีนี้ :  47,564
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  76,398
  IP :  54.224.220.72
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  20-11-2560
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรม "การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา" ณ ห้องประชุมร่มพยอม เพื่ออบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมทั้งด้านทักษะ ด้านจิตใจ ด้านบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานจริง โดยมี คุณวันวิชิต บูรณะสิทธิพร วิทยากรพิเศษ ที่มาให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้   กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2561

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองแบบไทยเท่ รีวิว Google Local Guide สนั่นออนไลน์

ตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ
ดูรายการทั้งหมด