สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  292
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,089
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,335
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  35,180
  IP :  54.90.202.184
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  20-11-2560
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรม "การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา" ณ ห้องประชุมร่มพยอม เพื่ออบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมทั้งด้านทักษะ ด้านจิตใจ ด้านบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานจริง โดยมี คุณวันวิชิต บูรณะสิทธิพร วิทยากรพิเศษ ที่มาให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้   กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

นะแนวการศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน“

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนร่องตาที จ.อุทัยธานี

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนโกรกพระ
ดูรายการทั้งหมด