สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  154
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,140
  เยี่ยมชมปีนี้ :  21,728
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  50,562
  IP :  54.162.184.214
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  20-11-2560
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรม "การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา" ณ ห้องประชุมร่มพยอม เพื่ออบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมทั้งด้านทักษะ ด้านจิตใจ ด้านบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานจริง โดยมี คุณวันวิชิต บูรณะสิทธิพร วิทยากรพิเศษ ที่มาให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้   กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2561

การสอบภาคปฏิบัติการจัดนำเที่ยวตามข้อบังคับของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงเขียนผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ดูรายการทั้งหมด