สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  150
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,136
  เยี่ยมชมปีนี้ :  21,724
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  50,558
  IP :  54.162.184.214
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 การผลิตสื่อโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ Creative of Love พักหัวใจ...ไปครีเอท ซีซั่น 2
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  20-11-2560
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนา "การผลิตสื่อโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ Creative of Love พักหัวใจ...ไปครีเอท ซีซั่น 2" โดยได้รุ่นพี่ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและมาให้ความรู้แก่น้องๆ ในการสัมมนาครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างแนวคิดการสร้างสื่อโฆษณาให้มีความแตกต่าง การใช้ลูกเล่น เทคนิคในการนำเสนอ การคิดหา concept ที่แปลกใหม่มาสร้างสรรค์สื่อโฆษณาให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์สังคม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มพยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2561

การสอบภาคปฏิบัติการจัดนำเที่ยวตามข้อบังคับของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงเขียนผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ดูรายการทั้งหมด