สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  137
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,181
  เยี่ยมชมปีนี้ :  68,880
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  97,712
  IP :  54.224.150.24
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  06-12-2560
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย" โดยวิทยากรพิเศษ คุณรณพรหม ชุนงาม ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ อยู่เป็นอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวัฒนธรรมแบบชาติไทย เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนตามแบบแผนมารยาทที่ดีงามของไทย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดมารยาทไทยและรักษาวัฒนธรรมไทยให้เหมาะสมกับยุคโลกภิวัฒน์ได้อย่างดี ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์

Marketing Plan Contest โครงการ 11/2018 by A.P. Honda

Nited Voice Out รู้จักตน ค้นพบทุกสิ่ง

Management Science Red Carpet 2018

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูรายการทั้งหมด