สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  34
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,504
  เยี่ยมชมปีนี้ :  47,575
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  76,409
  IP :  54.224.220.72
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  06-12-2560
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย" โดยวิทยากรพิเศษ คุณรณพรหม ชุนงาม ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ อยู่เป็นอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวัฒนธรรมแบบชาติไทย เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนตามแบบแผนมารยาทที่ดีงามของไทย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดมารยาทไทยและรักษาวัฒนธรรมไทยให้เหมาะสมกับยุคโลกภิวัฒน์ได้อย่างดี ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2561

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองแบบไทยเท่ รีวิว Google Local Guide สนั่นออนไลน์

ตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ
ดูรายการทั้งหมด