สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  312
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,109
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,355
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  35,200
  IP :  54.90.202.184
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 การสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับอนาคตด้วยโปรแกรม Sketchup
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  22-12-2560
วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ "การสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับอนาคตด้วยโปรแกรม Sketchup" ณ ห้อง 1044 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.สิริรัฏฐ์ กาญจนโพธิ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาถ่ายทอดความรู้ทางด้านการออกแบบ และการใช้งานโปรแกรม Sketchup ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จะสามารถพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ตรงตามความต้องการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี   กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

นะแนวการศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน“

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนร่องตาที จ.อุทัยธานี

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนโกรกพระ
ดูรายการทั้งหมด