สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  147
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,191
  เยี่ยมชมปีนี้ :  68,890
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  97,722
  IP :  54.224.150.24
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  25-12-2560

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ภูริพัศ, อ.จิตาพัชญ์, อ.สุเมธ, อ.ลฎาภา, อ.อธิกัญญ์, ผศ.ดร.นันธวัช, คุณวนัช และ อ.กิตติ์ธเนศ ที่มาอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา โดยมีพิธีเปิดโครงการอบรม ณ ห้องประชุมร่มพยอม

การอบรมครั้งนี้จะเริ่มวันที่ 24 จนถึง วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 และ อาคาร 15
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์

Marketing Plan Contest โครงการ 11/2018 by A.P. Honda

Nited Voice Out รู้จักตน ค้นพบทุกสิ่ง

Management Science Red Carpet 2018

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูรายการทั้งหมด