สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  308
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,105
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,351
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  35,196
  IP :  54.90.202.184
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 7 สาขาวิชา
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  26-12-2560
วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 7 สาขาวิชา
โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ภูริพัศ เหมือนทอง, อ.สุเมธ พิลึก, ผศ.นันธวัช นุนารถ, อาจารย์วนัช คุ้งบรรพต, คุณสุมนฒ์ จิรพัฒนพร และคุณกชกร พิเดช เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการทดสอบคอมพิวเตอร์ต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 และ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

นะแนวการศึกษา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน“

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนร่องตาที จ.อุทัยธานี

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนโกรกพระ
ดูรายการทั้งหมด