สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  326
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,447
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,067
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,000
  IP :  54.82.99.169
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  14-03-2561
วันที่ 14 มีนาคม 2561 สาขาวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ โดย อาจารย์สุธินี แจ่มอุทัย วิทยากรพิเศษ ที่มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”
ดูรายการทั้งหมด