สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  202
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,040
  เยี่ยมชมปีนี้ :  56,971
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  173,894
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  16-08-2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โดยได้จัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค พร้อมการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1, นิทรรศการจาก 7 สาขาวิชา, การออกบูธสินค้าของนักศึกษาและบูธสินค้าจากชาวจังหวัดนครสวรรค์, บูธจัดหางาน จากจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ และมินิคอนเสิร์ต จากนักร้องชื่อดัง ศร ศรศักดิ์ สวนแก้ว เจ้าของบทเพลง อิจฉา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์
ดูรายการทั้งหมด