สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  143
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,769
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,769
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  123,702
  IP :  34.203.245.76
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  12-09-2561
วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมร่มพยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ลาวรรณ เหมพิจิตร อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ 
 
การจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่เข้าใจกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติภายในคณะวิทยาการจัดการ อีกทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมมีการแนะคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมทั้งพีธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นมงคลสำหรับนิสิตใหม่
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี

เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ)

สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์
ดูรายการทั้งหมด