สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  114
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,740
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,740
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  123,673
  IP :  34.203.245.76
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 Nited Voice Out รู้จักตน ค้นพบทุกสิ่ง
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  03-10-2561
วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม "Nited Voice Out รู้จักตน ค้นพบทุกสิ่ง" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภัทรภร เกิดจังหวัด และ คุณธนาวัฒน์ รายะนาคร แห่งกลุ่มละครมะขามป้อม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยน้อง ๆ ได้เต็มอิ่มกับความรู้และกิจกรรมดี ๆ จากพี่ ๆ วิทยากรทั้งสอง ณ ห้องร่มพยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี

เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ)

สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์
ดูรายการทั้งหมด