สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  191
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,029
  เยี่ยมชมปีนี้ :  56,960
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  173,883
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 Marketing Plan Contest โครงการ 11/2018 by A.P. Honda
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  04-10-2561
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการประกวดแผนสื่อสารการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม "Marketing Plan Contest โครงการ 11/2018 by A.P. Honda" ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ โดยได้นำเสนอแผนการตลาดกับคณะกรรมการ เพื่อทำการคัดเลือกเข้าสู่รอบต่อไป โดยนำความรู้ความสามารถที่ศึกษาจากห้องเรียน รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล และความพร้อมในการเป็นนักการตลาดมืออาชีพต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักบัญชี

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจีนกับผู้บริหารและคณาจารย์
ดูรายการทั้งหมด