สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  160
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,786
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,786
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  123,719
  IP :  34.203.245.76
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ภาษีกับผู้ประกอบการ TAX for Entrepreneur
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  11-10-2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรม "ภาษีกับผู้ประกอบการ TAX for Entrepreneur" จากวิทยากรพิเศษ อาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง ผู้ดูแลเพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ ที่ได้มาให้ความรู้ทางด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยมีนักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก ณ ห้องร่มพยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี

เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ)

สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์
ดูรายการทั้งหมด