สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  174
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,725
  เยี่ยมชมปีนี้ :  49,170
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  166,095
  IP :  3.87.147.184
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 Fintech ความท้าทายโลกการเงินไทย
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  09-11-2561
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสัมมนาด้านเศรษฐศาสตร์ "Fintech ความท้าทายโลกการเงินไทย" ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร 1 โดยวิทยากรพิเศษ คุณอัครเดช ดิษยเดช ที่ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน มาบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงความรู้ใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคปัจจุบันและอนาคต  


   กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้“

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

การสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะครู ณ Loi Tai Leng National High School รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)

อบรมการพัฒนาการเขียน มคอ.
ดูรายการทั้งหมด