สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  115
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,741
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,741
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  123,674
  IP :  34.203.245.76
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 Fintech ความท้าทายโลกการเงินไทย
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  09-11-2561
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสัมมนาด้านเศรษฐศาสตร์ "Fintech ความท้าทายโลกการเงินไทย" ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร 1 โดยวิทยากรพิเศษ คุณอัครเดช ดิษยเดช ที่ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน มาบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงความรู้ใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคปัจจุบันและอนาคต  


   กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี

เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ)

สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์
ดูรายการทั้งหมด