สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  336
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,457
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,077
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,010
  IP :  54.82.99.169
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 Fintech ความท้าทายโลกการเงินไทย
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  09-11-2561
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสัมมนาด้านเศรษฐศาสตร์ "Fintech ความท้าทายโลกการเงินไทย" ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร 1 โดยวิทยากรพิเศษ คุณอัครเดช ดิษยเดช ที่ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน มาบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงความรู้ใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคปัจจุบันและอนาคต  


   กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”
ดูรายการทั้งหมด