สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  393
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,514
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,134
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,067
  IP :  54.82.99.169
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 สืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  26-11-2561
คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน ในกิจกรรม มีการประกวดกระทง และการประกวดหนุ่มสาวสุขภาพดี ในธีม "สืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ" และบูธกิจกรรม บูธสินค้า จากนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่มาเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคาร 1 และอาคาร 11 วันที่ 22 พ.ย. 2561
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”
ดูรายการทั้งหมด