สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  423
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,544
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,164
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,097
  IP :  54.82.99.169
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 The Creator คนสร้างเรื่อง
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  27-11-2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนา "The Creator คนสร้างเรื่อง" จากวิทยากร คุณพัทธนันท์ บุลเสฏฐ์กุลเดชา (ทับทิม) เเละ คุณภาณุพงศ์ หอมวันทา (เอก) จาก Youtube Chanal ช่อง Epic Toys ซึ่งมาให้แนวคิด วิธีการทำงาน และสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ชั้น ม.6 จากโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”
ดูรายการทั้งหมด