สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  179
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,805
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,805
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  123,738
  IP :  34.203.245.76
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  30-11-2561
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ และประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรม ในกิจกรรมมีการเสวนาจาก คุณมาริษา คุวานันท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.โตโยต้า นครสวรรค์ (1981), คุณนรุตม์ จ้อยแพง วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) การบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานและขั้นตอนการทำ Resume เพื่อใช้ในการสมัครงาน โดย คุณกฤตภาส ณ พัทลุง จากบริษัท จ็อปท็อปกัน จำกัด ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จ.อุทัยธานี

เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาพิเศษ)

สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์
ดูรายการทั้งหมด