สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  350
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,471
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,091
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,024
  IP :  54.82.99.169
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 สานสัมพันธ์ เทพสวรรค์เกมส์
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  18-12-2561
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ "เทพสวรรค์เกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสามัคคีของพี่น้องทั้ง 2 มหาวิทยาลัย 
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”
ดูรายการทั้งหมด