สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  230
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,781
  เยี่ยมชมปีนี้ :  49,226
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  166,151
  IP :  3.87.147.184
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  24-12-2561
วันที่ 23 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรม "เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ" โดยวิทยากร คุณธวัชชัย จินดาสุทธิ์ (แบงค์) และ คุณธวัชชัย ชื่นจิตร (วัช) จาก Bank Studio ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า เพื่อจูงใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้“

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

การสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะครู ณ Loi Tai Leng National High School รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)

อบรมการพัฒนาการเขียน มคอ.
ดูรายการทั้งหมด