สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  232
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,783
  เยี่ยมชมปีนี้ :  49,228
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  166,153
  IP :  3.87.147.184
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  12-02-2562
วันที่ 30 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย" โดยมี ผศ.ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ความรู้ต้นแบบของมารยาทไทย สู่นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดมารยาทไทย และสามารถปฏิบัติตนตามแบบแผนมารยาทไทยได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ คุณพัฒน์นรี ฮกซุน คุณทิพวรรณ อินนัทนานนท์ และ คุณนวลศรี มีเอี่ยม เป็นผู้ถ่ายทอดการปฏิบัติตามหลักมารยาทให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้“

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

การสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะครู ณ Loi Tai Leng National High School รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)

อบรมการพัฒนาการเขียน มคอ.
ดูรายการทั้งหมด