สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  430
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,551
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,171
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,104
  IP :  54.82.99.169
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  12-02-2562
วันที่ 30 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการด้านมารยาทไทย" โดยมี ผศ.ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ความรู้ต้นแบบของมารยาทไทย สู่นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดมารยาทไทย และสามารถปฏิบัติตนตามแบบแผนมารยาทไทยได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ คุณพัฒน์นรี ฮกซุน คุณทิพวรรณ อินนัทนานนท์ และ คุณนวลศรี มีเอี่ยม เป็นผู้ถ่ายทอดการปฏิบัติตามหลักมารยาทให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”
ดูรายการทั้งหมด