สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  363
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,484
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,104
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,037
  IP :  54.82.99.169
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดการวิเคราะห์ยุค 4.0
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  12-02-2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการกลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดการวิเคราะห์ยุค 4.0 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ รองคณบดีคณะวิทยาการ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดพิธี และได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ผอ.ชูกิต สัมมาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อยางวิทยา และ ครูนาวิน องค์ศิริมงคล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองฝาง มาเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

HRM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

เด็กการตลาด สุดเฉียบ คว้ารางวัลโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda”
ดูรายการทั้งหมด