สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  192
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,743
  เยี่ยมชมปีนี้ :  49,188
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  166,113
  IP :  3.87.147.184
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดการวิเคราะห์ยุค 4.0
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  12-02-2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการกลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดการวิเคราะห์ยุค 4.0 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ รองคณบดีคณะวิทยาการ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดพิธี และได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ผอ.ชูกิต สัมมาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อยางวิทยา และ ครูนาวิน องค์ศิริมงคล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองฝาง มาเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้“

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

การสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะครู ณ Loi Tai Leng National High School รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)

อบรมการพัฒนาการเขียน มคอ.
ดูรายการทั้งหมด