สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  247
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,364
  เยี่ยมชมปีนี้ :  37,045
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  153,971
  IP :  3.88.161.108
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  18-03-2562
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ "อบรมภาวะผู้นำ ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์"
 
วันที่ 5 มีนาคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.พรมงคล สุขเกษม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ วิทยากรพิเศษที่มาให้ความรู้ในการปรับพฤติกรรม ด้านการทำงาน การเป็นผู้นำ และการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ณ ห้องประชุม 1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีรดน้ำดำหัว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงาน “สหกิจศึกษาดีเด่น“

พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562
ดูรายการทั้งหมด