สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  415
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,057
  เยี่ยมชมปีนี้ :  74,743
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  191,666
  IP :  35.173.48.224
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อะไร ๆ ก็ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  08-07-2562
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 37 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมสัมมนา "อะไร ๆ ก็ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง" ณ อาคาร 5 (ห้องผีเสื้อ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดพิธีอบรม จากนั้น คุณทิชญภัทร ฐิติรัตน์สกุล วิทยาการ ได้ขึ้นบรรยาย บอกเล่าประสบการณ์และเทคนิควิธีการการทำการตลาดในยุคดิจิทัล ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบการวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

การประชุมวิพากษ์หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงปี 2562

การเขียนคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ร่วมถวายเทียนพรรษา และร่วมทำจิตอาสาทําความสะอาดบริเวณวัดรนาถบรรพต

เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

การวิพากษ์หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต รอบผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ดูรายการทั้งหมด