สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  433
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  12,127
  เยี่ยมชมปีนี้ :  132,829
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  249,746
  IP :  3.231.229.89
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้แหล่งทุนภายนอก
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  12-07-2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้แหล่งทุนภายนอก" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม จากนั้นวิทยากร รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ ได้ขึ้นบรรยาย โดยมีคณาจารย์และบุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 30 ท่าน ณ ห้องประชุมรัตนพิมาน อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 18/2562

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

ประชุมหารือเเนวทางการขับเคลื่อนเเละดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ 2563

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

ประชุมหารือเเนวทางการขับเคลือนเเละดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายการทั้งหมด