สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  44
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  44
  เยี่ยมชมปีนี้ :  82,785
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  341,976
  IP :  3.209.82.74
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 Youtuber คนสร้างคลิป คนสร้างเงิน
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  30-09-2562
วันที่ 16 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมสัมมนา "Youtuber คนสร้างคลิป คนสร้างเงิน" โดยได้รับเกียรติจาก วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์วิทยากร คุณจิรายุ ศิริ (พี่อีฟ) และคุณอัครพงศ์ จันทรภักดี (พี่อ้น) ยูทูปเบอร์ แชลแนล EVE SIRI ซึ่งมาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำช่อง Youtube ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) และผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน และในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรม Workshop ฝึก Creative ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งน้อง ๆ ต่างได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการหารายได้ให้กับตัวเองได้ในอนาคต ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด