สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  53
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  53
  เยี่ยมชมปีนี้ :  82,794
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  341,985
  IP :  3.209.82.74
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 บายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  30-09-2562
วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ 

การจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่เข้าใจกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติภายในคณะวิทยาการจัดการ อีกทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด