สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  32
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  32
  เยี่ยมชมปีนี้ :  82,773
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  341,964
  IP :  3.209.82.74
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 สัมมนาการถ่ายทอดต้นแบบสื่อดิจิทัลด้วยเกมส์เดอะซิมจำลองธุรกิจโรงแรม
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  30-09-2562
โครงการถ่ายทอดต้นแบบสื่อดิจิทัลด้วยเกมส์เดอะซิมจำลองธุรกิจโรงแรมสำหรับผู้บริโภคในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย สู่การบริการวิชาการ ในการสร้างและพัฒนาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น ในการดำเนินงานครั้งนี้ ผู้ดำเนินโครงการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร ประสมทอง ประธานในพิธีเปิดคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย 
 
กิจกรรมประกอบด้วย การออกแบบและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีในธุรกิจโรงแรมของนักศึกษา ตลอดจนเวทีเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินต้นแบบ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวโน้มเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนธุรกิจโรงแรมสู่ยุคดิจิทัล และการนำเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงแรม ซึ่งประกอบด้วย คุณธนาเทพ ถึงสุข รองกรรมการผู้จัดการโรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา คุณมายาวี แจ่มใจ ผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรมโบนิโต้ชิโนส์ และอาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และผู้สนใจทั่วไป ณ ห้อง 1112 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด