สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  718
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  26,279
  เยี่ยมชมปีนี้ :  82,729
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  341,920
  IP :  3.235.74.184
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 พิธีปิดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus“
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  14-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการจากธนาคารออมสิน ในพิธีปิดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus" ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเป็นการนำเสนอผลงานจากการดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณธงชัย ชั้นโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จากนั้นเป็นกิจกรรมการนำเสนอและประกวดผลงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ทั้ง 7 กลุ่ม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวปิดพิธี
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด