สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  61
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  61
  เยี่ยมชมปีนี้ :  82,802
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  341,993
  IP :  3.209.82.74
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  27-01-2563
วันที่ 22-23 มกราคม 2563 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ซึ่งเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมอาหารและโรงงาน เยี่ยมชมเรื่องราวความเป็นมาของบริษัทฯ
รับฟังการบรรยายการบริหารจัดการภาพรวมขององค์กร ชมนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต เช่น ซาลาเปา ขนมจีบ ข้าวคะน้าปลาเค็ม และสินค้าตัวใหม่ เข้าชม Smart office พร้อมชมโมเดลแสดงผลงานนวัตกรรมของพนักงาน และทางคณะฯ ได้มอบของที่ระลึกเป็นสิงโตสองแผ่นดิน ให้กับ คุณอัญชวรรณ เอี่ยมสำองค์ ผู้บริหารของ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จากนั้นเข้าเยี่ยมชม Swiss Sheep Farm ฟาร์มแกะ ชะอำ บรรยากาศฟาร์มแบบสวิส ท่ามกลางหุบเขาแห่งความรัก เป็นอันเสร็จสิ้นการดูงาน
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด