สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  389
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,646
  เยี่ยมชมปีนี้ :  148,955
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  408,144
  IP :  3.81.28.10
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 นักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  02-03-2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ และ พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการ "นักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม" ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ
 
โครงการ "นักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี/OTOP Village มีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชน โดยใช้คนรุ่นใหม่อย่างนักศึกษาเข้ามาทำการตลาดและขายจริง ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือนำมาสู่การได้ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง ทำให้มีประสบการณ์ อีกทั้งยังมีรายได้จริง ซึ่งมีผู้ประกอบการสินค้าชุมชน สินค้า OTOP กว่า 50 ร้านค้าเข้าร่วมในโครงการนี้ 
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด