สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  3
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,663
  เยี่ยมชมปีนี้ :  148,972
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  408,161
  IP :  3.81.28.10
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 นักศึกษารักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาการจัดการ
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  02-03-2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรม "นักศึกษารักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาการจัดการ" โดย ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

จากนั้น คุณณิชาพัชร์ มุสิกะวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ วิกฤตการณ์ปัญหาทางธรรมชาติและสถานการณ์ป่าในปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทางธรรมชาติ ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงบ่ายนักศึกษายังได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเติมพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดนครสวรรค์ของเรา ณ ลานกิจกรรม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.นครสวรรค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้เเละการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับรายได้

คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก จ.อุทัยธานี

ทรัพยากรมนุษย์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ดูรายการทั้งหมด