สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  215
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,344
  เยี่ยมชมปีนี้ :  177,889
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  437,077
  IP :  3.228.10.34
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพบัญชี
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  02-03-2563
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรม "อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพบัญชี" ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการอบรม 
 
การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร พันโททรงสิทธิ์ รอดสการ ร้อยตรีภานุวัฒน์ สามเกษร และ ร้อยตรีณัฐพล บรรณาลัย เป็นผู้มาให้ความรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการอบรมกว่า 108 คน
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด