สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  189
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,318
  เยี่ยมชมปีนี้ :  177,863
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  437,051
  IP :  3.228.10.34
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างจิตอาสา
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  09-03-2563
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรม "อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างจิตอาสา" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
 
จากนั้น พระมหาวิทยากร กิตติเวที ได้ให้โอวาทการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งนักศึกษายังร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) และบริเวณเขากบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด