สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
News & Event  
       เกี่ยวกับคณะ
       บริการทางการศึกษา
       บริการสารสนเทศ
       ศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี
       หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       หน่วยงานภายใน NSRU
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  109
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,356
  เยี่ยมชมปีนี้ :  203,992
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  463,180
  IP :  18.207.106.142
  เริ่มนับวันที่  15 มิถุนายน 2560

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมจิตอาสา (ราชภัฏสัญจร) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด อำเภอไพศาลี
 หมวด :  กิจกรรม   วันที่ :  10-08-2563
24 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสา (ราชภัฏสัญจร) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้เข้ามอบสีและอุปกรณ์ทาสี และยังได้ร่วมทำกิจกรรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการทาสีบริเวณรั้วโรงเรียนและสนามเด็กเล่นของโรงเรียนให้มีความสวยงาม
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ปรับพื้นฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา

อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด